Miasto

Mieszkając w mieście godzimy się, że w najbliższej okolicy mieszkają inni ludzie. Powinniśmy uszanować ich przestrzeń, tak jak inni powinniśmy dbać by nie przeszkadzać innym. Miasto w przeciwieństwie do wsi, oznacza mieszkanie w bliskim sąsiedztwie z ludźmi, których nie znamy. Sąsiedzi często nie znają nawet z widzenia. Sąsiedzi są dla siebie obcymi ludźmi. Nikt nie dyskutuje pod blokiem z innym. Nie ma na to czasu. Nikomu nie zależy na zacieśnianiu sąsiedzkich kontaktów. Wszyscy są skupieni na sobie. Dopiero w momencie, gdy zaczynamy przeszkadzać innym, sąsiedzi zaczynają zastanawiać się, kim jesteśmy. Jeśli będziemy hałasować, śmieć wokół mieszkania albo wyrzucać pety na balkon sąsiadów, obcy ludzie zapukają do naszego mieszkania z pytaniem, czy wiemy, gdzie należy wyrzucać śmieci.
Mieszkanie w bloku oznacza, że pewna przestrzeń jest wspólna. Zatem godzimy się na to, że mamy takie same prawa, jak i obowiązki, jak inni. Mamy obowiązek szanować przestrzeń wspólną i nie śmiecić. Niektórzy o tym zapominają.

Źródło: